Tuesday, March 8, 2011

Muka Gospodina našega Isusa Krista

Križni put - Crkva svetog Petra, ZagrebPrva postaja - Isusa osuđuju na smrt
Druga postaja - Isus prima na se križ
Treća postaja - Isus pada prvi put pod križem
Četvrta postaja - Isus susreće svoju svetu Majku
Peta postaja - Šimun Cirenac pomaže Isusu nositi križ
Šesta postaja - Veronika pruža Isusu rubac
Sedma postaja - Isus pada drugi put pod križem
Osma postaja - Isus tješi jeruzalemske žene
Deveta postaja - Isus pada treći put pod križem
Deseta postaja - Isusa svlače
Jedanaesta postaja - Isusa pribijaju na križ
Dvanaesta postaja - Isus umire na križu
Trinaesta postaja - Isusa skidaju s križa
Četrnaesta postaja - Isusa polažu u grob
Post a Comment